Benefits of Joining

Hej ชาวสมอลส์! มาดูกันซิว่าสมัครเป็นพลเมืองชาวสมอลส์แล้วจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

ส่วนลดราคาอาหารเมนูสำหรับเด็ก และรับเครื่องดื่มฟรี

รับ 0.50 สมอลส์ดอลลาร์ทุกครั้งที่แวะมา หรือ มากกว่านั้นเมื่อนำหนังสือพิมพ์มาที่บ้านเต่าทองเพื่อรีไซเคิล

เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ

ใช้สมอลส์ดอลลาร์แลกรับสินค้าสมอลส์

ได้รับจดหมายข่าวเต่าทองเป็นประจำ

โปรโมชั่นพิเศษจากพาร์ทเนอร์ของเรา

รับฟรี! พริ้นเซสเค้ก เมื่อน้องๆ อายุ 13 ปีบริบูรณ์

รับไอศกรีมฟรี! ในวันเกิดของพี่อังนา

Terms and Conditions

พลเมืองชาวสมอลส์ต้องมีอายุระหว่าง 4-12 ปี 9 เดือน (นับจากวันเกิด) และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น สถานภาพความเป็นพลเมืองชาวสมอลส์จะสิ้นสุดลงเมื่อ สิ้นเดือนเกิดอายุครบ 13 ปีของสมาชิก ไม่ว่าจะสมัครเมื่อใด

สมัครเป็นพลเมืองชาวสมอลส์ได้ที่บ้านเต่าทองใน อิเกียบางนา และ อิเกีย บางใหญ่ เท่านั้น

ใบสมัครเข้าร่วมเป็นพลเมืองสมอลส์จะต้องลงนามโดยผู้ปกครอง และน้องๆต้องถ่ายภาพที่บ้านเต่าทองเพื่อใช้ติดพาสปอร์ต

พลเมืองสมอลส์จะถือพาสปอร์ตสมอลส์ฉบับปัจจุบันได้คนละ 1 เล่มเท่านั้น หากตรวจพบว่ามีการทำ สำเนาพาสปอร์ตเพื่อใช้อย่างไม่ถูกต้อง อาจมีผลให้ถูกยกเลิกบัญชีนั้นๆ และเสียค่าปรับ 5 สมอลส์ดอลลาร์ ในกรณีพาสปอร์ตสูญหายจะถูกหัก2 สมอลส์ดอลลาร์ในการทำเล่มใหม่ แต่ในกรณีที่เล่มเก่าเต็ม สามารถต่อเล่มใหม่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

น้องๆที่ยังถือบัตรพลเมืองชั่วคราว ให้ดำเนินการสมัครที่บ้านเต่าทองให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันสมัคร เพื่อรักษาสถานภาพพลเมืองชาวสมอลส์ พาสปอร์ตสมอลส์ และสิทธิประโยชน์ทุกประการ

ทุกๆครั้งที่แวะมาที่ อิเกีย บางนา หรือ อิเกีย บางใหญ่ น้องๆสามารถสแกนพาสปอร์ตที่เห็ดวิเศษ (เครื่องพิมพ์คูปอง) ได้วันละ 1 ครั้ง เพื่อรับสติ๊กเกอร์ 1 ดวง และ 0.50 สมอลส์ดอลลาร์เพิ่มในบัญชี (สะสมได้ไม่เกิน 10 สมอลส์ดอลลาร์/ปี) โดยจำนวนสติ๊กเกอร์บนพาสปอร์ตสมอลส์จะ ไม่สัมพันธ์กับจำนวนสมอลส์ดอลลาร์ที่น้องๆมีอยู่

การใช้งานพาสปอร์ต การเข้าร่วมกิจกรรม การพิมพ์/ใช้คูปอง การถอนดอลลาร์และรีไซเคิลหนังสือพิมพ์ และกิจกรรมอื่่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการได้โดยสมาชิกสมอลส์เท่านั้น หากพบว่าสิทธิประโยชน์ของสมาชิกถูกใช้โดยผิดวัตถุประสงค์ สิทธิพลเมืองชาวสมอลส์จะถูกยกเลิกทันที

พลเมืองชาวสมอลส์สามารถใช้สมอลส์ดอลลาร์ได้หลายวิธี สามารถถอนและสั่งพิมพ์สมอลส์ดอลลาร์ และสมอลส์เซ็นต์ได้ที่เห็ดวิเศษสมอลแลนด์ สมอลส์ดอลลาร์และสมอลส์เซ็นต์ไม่สามารถใช้แทนเงินสด เพื่อซื้อสินค้าในสโตร์ อิเกีย หรือร้านค้าอื่นๆในประเทศไทยได้ เมื่อสิ้นสุดสภาพพลเมืองชาวสมอลส์ หรือมีสมอลส์ดอลลาร์หมดอายุ สมอลส์ดอลลาร์ที่ยังไม่ได้ใช้เหล่านั้นจะถูกนำไปรวมในกองทุนสำรองสมอลแลนด์

เมื่อสแกนพาสปอร์ต พลเมืองชาวสมอลส์จะได้รับคูปองลดราคาอาหารเด็ก และรับเครื่องดื่มฟรี 1 แก้ว (คูปองหมดอายุภายใน 1 วัน) และใช้เพื่อรับประทานอาหารใน IKEA เท่านั้น หากทางเราพบว่ามีการฝ่าฝืน ข้อกำหนดการใช้พาสปอร์ตหรือคูปอง คูปองที่ใช้จะถูกยึด และเราอาจจะยึดพาสปอร์ตไว้ด้วย

น้องๆสามารถมาที่ อิเกียสโตร์ได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ แต่จะสะสมสมอลส์ดอลลาร์ได้สูงสุด 10 ดอลลารืต่อปี (ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม) รวมถึงสมอลส์ดอลลาร์ที่ได้รับจากวิธีอื่นๆ

อิเกียจะไม่ชดเชยสมอลส์ดอลลาร์ที่หมดอายุ หรือออกจดหมายครบรอบวันเกิด 13 ปีให้ใหม่ในกรณีที่สูญหาย ดังนั้น จึงหมั่นตรวจดูวันหมดอายุของสมอลส์ดอลลาร์และใช้สิทธิก่อนวันหมดอายุ

สมอลส์ดอลลาร์ที่สะสมไว้ในปีหนึ่งๆ จะหมดอายุได้จาก 2 วิธี
1. หลังจาก 2 ปีโดยนับวันที่ 31 ธันวาคม เป็นที่สิ้นสุด
2. เมื่อสิ้นเดือนเกิดอายุครบ 13 ปี โดยยึดเอาข้อที่ให้ผลก่อนเป็นหลัก

ของที่ระลึกสมอลส์ไม่สามารถขอคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินได้ อย่างไรก็ตาม น้องๆ สามารถขอเปลี่ยนของที่ระลึกที่ใช้สมอลส์ดอลลาร์แลกได้ภายใน 14 วัน ที่บ้านเต่าทอง อิเกียสโตร์ โดยจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์เหมือนเดิม ไม่สกปรก หรือผ่านการใช้งานแล้ว ตามวิจารณญาณของพนักงานที่ดูแล

การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนเสมอ พลเมืองชาวสมอลส์จะต้องจดจำ เวลาของกิจกรรมที่ตนลงทะเบียน สมอลแลนด์จะไม่คืนดอลลาร์ให้ในกรณีที่พลเมืองไม่เข้าร่วมกิจกรรม

พลเมืองสมอลส์จะได้รับจดหมายข่าวเต่าทองเป็นประจำและได้รับรหัสล็อกอินในเว็บไซต์สมอลส์

การใช้บริการสมอลแลนด์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องส่วนสูง คือ สูงระหว่าง 100 - 130 ซม. เท่านั้น ไม่ว่าน้องจะอายุเท่าใด

อิเกียขอสงวนสิทธิในการจำกัดการรับพลเมืองสมอลส์ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดต่างๆ และสิทธิประโยชน์ของสมอลส์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ อิเกียอาจยกเลิกสถานภาพพลเมืองชาวสมอลส์ หากเกิดการกระทำผิดข้อตกลงของสมอลแลนด์

การประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนตัวของ Ikano Handel Sdn Bhd ตามที่เผยแพร่ใน IKEA.co.th หากน้องๆ ให้ข้อมูลส่วนตัวกับเรา หมายความว่า น้องๆ อนุญาตให้เราติดต่อได้ตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซึ่งอาจรวมถึงข้อความในโพสต์ SMS หรืออีเมล น้องๆ สามารถเลือกไม่รับข้อความเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ทุกเมื่อ เราอาจแบ่งปันข้อมูลบางส่วนของน้องๆ ไปยังบุคคลที่สามที่ให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดหรือการวิเคราะห์ โปรดดูประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม