สิทธิประโยชน์ของพลเมืองชาวสมอลส์

Hej ชาวสมอลส์! มาดูกันซิว่าสมัครเป็นพลเมืองชาวสมอลส์แล้วจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด

ส่วนลดราคาอาหารเมนูสำหรับเด็ก และรับเครื่องดื่มฟรี

รับ 0.50 สมอลส์ดอลลาร์ทุกครั้งที่แวะมา หรือ มากกว่านั้นเมื่อนำหนังสือพิมพ์มาที่บ้านเต่าทองเพื่อรีไซเคิล

ใช้สมอลส์ดอลลาร์แลกรับสินค้าสมอลส์

เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ