มาเป็นสมาชิกสมอลส์กัน!

มาสนุกกับเราและเพื่อนๆ อีก 36,000 คน
ที่ป่ามหัศจรรย์สมอลแลนด์

ถ้าน้องๆ มีอายุระหว่าง 4-12 ขวบ (นับจากวันเกิด จนถึง 3 เดือนก่อนวันเกิดอายุครบ 13 ขวบ)
ก็สามารถสมัครเป็นพลเมืองชาวสมอลส์ได้เลย

สมัครฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงกรอกใบสมัครที่บ้านเต่าทอง สโตร์อิเกีย บางนา อิเกีย บางใหญ่

อย่าลืมนำบัตรนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยล่ะ!