รายชื่อผู้ชนะรางวัล

น้องๆ ชาวสมอลส์ยังมีโอกาสที่จะทดสอบความสามารถกับเพื่อนได้อีกเรื่อยๆ นะจ๊ะ
เรายังมีของรางวัลน่ารักๆ มากมายรอน้องๆ อยู่ สำหรับผู้ชนะ เราจะติดต่อกลับไปเร็วๆ นี้

มีนาคม 2564

ภาพวาดดีเด่น

+

-

ยินดีกับผู้ชนะเรื่องเล่าฉบับเดือนมีนาคม ผู้ชนะรับ ชุดของเล่นตะกร้าช้อปปิ้ง 12 ชิ้น รุ่น LÅTSAS/ลวทซอส

 
หมายเลข ชื่อหมายเลขสมาชิก
1.พีรดา**** **** **** 8844

ตาไวตาดีมีรางวัล

+

-

ยินดีกับผู้ชนะเกมตาไวตาดีมีรางวัลฉบับเดือนมีนาคม ผู้ชนะรับ ตุ๊กตาผ้า รุ่น FABLER BJÖRN/ฟอเบร์ บเยิร์น

 
หมายเลข ชื่อหมายเลขสมาชิก
1.ปพิชญา**** **** **** 7495
2.เติมคุณ**** **** **** 6855
3.ปองคุณ**** **** **** 0389
4.ณัทท์ณพิณ**** **** **** 6568
5.ณิชนันทณ์**** **** **** 6563

เรื่องเล่าดีเด่น

+

-

ยินดีด้วยกับผู้ชนะเรื่องเล่าฉบับเดือนมีนาคม ผู้ชนะรับ ชุดเกมปาลูกดอก LUSTIGT/ลุสทิกต

 
หมายเลข ชื่อหมายเลขสมาชิก
1.อัญชสา**** **** **** 9274

พฤศจิกายน 2563

ภาพวาดดีเด่น

+

-

ยินดีกับผู้ชนะเรื่องเล่าฉบับเดือนพฤศจิกายน ผู้ชนะรับ ชุดอุปกรณ์วาดรูปแบบพกพา รุ่น MÅLA/มัวล่า

 
หมายเลข ชื่อหมายเลขสมาชิก
1.ณัทชยุต ฉั่วประดิษฐ์ภัณฑ์ **** **** **** 7757

ตาไวตาดีมีรางวัล

+

-

ยินดีกับผู้ชนะเกมตาไวตาดีมีรางวัลฉบับเดือนพฤศจิกายน ผู้ชนะรับ ปากกาไวท์บอร์ด คละสี รุ่น MÅLA/มัวล่า

 
หมายเลข ชื่อหมายเลขสมาชิก
1.น้องณกร น้องธีร์ พงษ์ภาสุระ**** **** **** 4787
2.น้องชิชาภา ธนโชคศิริรัตน์**** **** **** 1516
3.พีรดา มิ่งขวัญ**** **** **** 8844
4.น้องณัทท์ณพิณ รติภูมิ**** **** **** 6568
5.น้องชยกร เลาหศิริปัญญา**** **** **** 4748

เรื่องเล่าดีเด่น

+

-

ยินดีด้วยกับผู้ชนะเรื่องเล่าฉบับเดือนพฤศจิกายน ผู้ชนะรับ ชุดของเล่นทําขนม 7 ชิ้น รุ่น DUKTIG/ดุคติก

 
หมายเลข ชื่อหมายเลขสมาชิก
1.ใบพลู**** **** **** 1969

กันยายน 2563

ภาพวาดดีเด่น

+

-

ยินดีกับผู้ชนะเรื่องเล่าฉบับเดือนกันยายน ผู้ชนะรับสีสะท้อนแสงรุ่น ตุ๊กตาผ้า รุ่น JÄTTELIK/แยตเตลค

 
หมายเลข ชื่อหมายเลขสมาชิก
1.น้องปัญณ์ฐรีร์ **** **** **** 3041

ตาไวตาดีมีรางวัล

+

-

ยินดีกับผู้ชนะเกมตาไวตาดีมีรางวัลฉบับเดือนกันยายน ผู้ชนะรับ ชุดพู่กัน 6 ชิ้น รุ่น MÅLA/มัวล่า

 
หมายเลข ชื่อหมายเลขสมาชิก
1.น้องโมกข์​สิ​ตา​ ชื่นวัฒนกุล**** **** **** 1184
2.น้องเติมคุณ สุขอภิญญา**** **** **** 6855
3.น้องดานิชา เปี่ยมชล**** **** **** 0069
4.น้องทัตพร แซ่อึ้ง**** **** **** 8559
5.น้องฮิโรตะกะ**** **** **** 5444

เรื่องเล่าดีเด่น

+

-

ยินดีด้วยกับผู้ชนะเรื่องเล่าฉบับเดือนมีนาคม ผู้ชนะรับ ชุดเกมปาลูกดอก LUSTIGT/ลุสทิกต

 
หมายเลข ชื่อหมายเลขสมาชิก
1.น้องแพตตี้**** **** **** 4163

มิถุนายน 2563

ภาพวาดดีเด่น

+

-

ยินดีกับด้วยกับผู้ชนะภาพวาดฉบับเดือนมิถุนายน ผู้ชนะรับตุ๊กตาผ้ารุ่น BRUNBJORN/บรูนบยอร์น

 
หมายเลข ชื่อหมายเลขสมาชิก
1.น้องปุญย์ **** **** **** 6632

ตาไวตาดีมีรางวัล

+

-

ยินดีด้วยกับผู้ชนะเกมตาไวตาดีมีรางวัลฉบับเดือนมิถุนายน ผู้ชนะรับปากกาสีเมจิกรุ่น MALA/มัวล่า

 
หมายเลข ชื่อหมายเลขสมาชิก
1.น้องกันตินันต์ คำตา**** **** **** 1973
2.น้องปรรณพัชร์ รุ่งนิมิตรพรขจร**** **** **** 0448
3.น้องพัชนิดา ล้อถาวร**** **** **** 9353
4.น้องชยพล บุญเสริมศักดิ์กุล**** **** **** 5923
5.น้องณัฐธยาน์ สกุลธัญญลักษณ์**** **** **** 9314

เรื่องเล่าดีเด่น

+

-

ยินดีด้วยกับผู้ชนะเรื่องเล่าฉบับเดือนมิถุนายน ผู้ชนะรับสีสะท้อนแสงรุ่น MÅLA/มัวล่า

 
หมายเลข ชื่อหมายเลขสมาชิก
1.น้องพิชญา พิชยผดุงกิจ**** **** **** 3511

มีนาคม 2563

ภาพวาดดีเด่น

+

-

ยินดีกับผู้ชนะเรื่องเล่าฉบับเดือนมีนาคม ผู้ชนะรับ ปากกาหมึกเจล คละสี รุ่น MÅLA/มัวล่า

 
หมายเลข ชื่อหมายเลขสมาชิก
1.น้องนันท์นภัส ปัญญวรญาณ **** **** **** 1255

ตาไวตาดีมีรางวัล

+

-

ยินดีกับผู้ชนะเกมตาไวตาดีมีรางวัลฉบับเดือนมีนาคม ผู้ชนะรับ ตุ๊กตาผ้า รุ่น FABLER BJÖRN/ฟอเบร์ บเยิร์น

 
หมายเลข ชื่อหมายเลขสมาชิก
1.น้องเทียนหอม**** **** **** 4639

เรื่องเล่าดีเด่น

+

-

ยินดีด้วยกับผู้ชนะเรื่องเล่าฉบับเดือนมีนาคม ผู้ชนะรับ ชุดเกมปาลูกดอก LUSTIGT/ลุสทิกต

 
หมายเลข ชื่อหมายเลขสมาชิก
1.น้องพราว**** **** **** 4670