พูดจาภาษาสมอลส์

พูดจาภาษาสมอลส์

ทีนี้น้องๆ ก็คุยเรื่องลับๆ กันได้อย่างเปิดเผยแถมไม่มีใครฟังออกกันแล้ว! อ๊ะ! แต่ก็ยกเว้นว่าเขาจะพูดภาษาสมอลส์เป็นเหมือนกันนะ คลิกที่ลำโพงเพื่อฟังการออกเสียงที่ถูกต้องถูกต้องกันเลยกันเลย

คำศัพท์

ฉัน = Jag

เธอ = Du

พวกเรา = Vi

ใช่ = Ja

ไม่ใช่ = Nej

เขา (ผู้ชาย) = Han

มือ = Hand

สวัสดี = Hej

ขอบคุณ = Tack

ลาก่อน = Hej då

เธอ = Hon

พวกเขา = Det

เด็กผู้หญิง = Flicka

เท้า = Fot

เด็กผู้ชาย = Pojke

เด็ก = Barn

ผู้ชาย = Man

ผู้หญิง = Kvinna

ใหญ่ = Stor

เล้ก = Liten

หัว = Huvud

ตัวเลข

1 = En / Ett

2 = Två

3 = Tre

4 = Fyra

5 = Fem

6 = Sex

7 = Sju

8 = Åtta

9 = Nio

10 = Tio

11 = Elva

12 = Tolv

13 = Tretton

14 = Fjorton

15 = Femton

16 = Sexton

17 = Sjuton

18 = Arto

19 = Nitton

20 = Tjugo

30 = Trettio

40 = Fyrtio

50 = Femtio

60 = Sextio

70 = Sjuttio

80 = Åttio

90 = Nittio

100 = Hundra